Általános Szerződési Feltételek


Tisztelt Látogató!

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és pontjait kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Letöltés

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Soós Dóra egyéni vállalkozó, mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

A Szolgáltató címe/székhelye: 4225 Debrecen, Csonkatorony u. 81.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: weallfashion@gmail.com

Adószám: 78782444-1-29

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debrecen Város Önkormányzati Okmányiroda

Nyilvántartási száma: 51778345

Statisztikai számjel: 78782444-4791-231-09

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 386 9177

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-128163/2017

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: www.tárhely.eu

2. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.weall.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

"Felhasználási Feltételeket elolvastam és elfogadom" kipipálásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni. A jelen Szabályzat 2017. március 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az oldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás történhet Felhasználói Fiókba történő belépéskor vagy a Felhasználói Fiókban megadott belépési email címen vagy Szolgáltatás ÁSZF oldalán (jelen oldal) vagy a Szolgáltatás privát üzenet funkcióján keresztül írásban. A tájékoztatást a Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőzően kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben, az ezt követő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely jelen ÁSZF melléklete.

A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a Felhasználó részére, a fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Felhasználó IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a Felhasználó internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.

A Szolgáltató a Felhasználó belépési email címére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

3. A Szolgáltató adatai

Tulajdonos: Soós Dóra egyéni vállalkozó

Cím: 4225 Debrecen, Csonkatorony utca 81.

Kapcsolattartó telefonszáma: 06 30 386 9177

E-mail: info@weall.hu; weallfashion@gmail.com

Adószám: 78782444-1-29

Bankszámlaszám: 11738008-21458264

Tárhely szolgáltató: www.tárhely.eu

4. A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül a Szolgáltató egyedi tervezésű ruházati cikkek kiskereskedelmi értékesítését végzi valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat. A megvásárolható termékek egyedi, kizárólag magyar készítésű ruhadarabok, melyek minden esetben méretjelző, anyagösszetételi-és mosási tájékoztatót tartalmazó címkével vannak ellátva. A ruhadarabok kizárólag a bevarrt mosási tájékoztató utasítása szerint moshatók. A nem megfelelő mosás következtében bekövetkező károsodásokért nem tudunk felelősséget vállalni.

5. Megvásárolható termékek köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások minden esetben tartalmazzák a szükséges jellemzőket az adott termékről. A fotók műteremben készülnek így a vaku fénye miatt minimális eltérés lehetséges a fotó és a termék között. Erre külön nem hívjuk fel termékenként a figyelmet. A mintás anyagoknál előfordulhat, hogy pont a szabásnál nem úgy esik a minta, mint ahogy az a fotón látszik. A pontos méretezés és a tájékoztatás ellenére felmerülő méretbeli eltérések esetén a visszapostázott termék átvételét követő 3 napon belül kicseréljük a terméket, vagy ha erre nincs lehetőség pénzvisszafizetés vállalunk. A csere feltétele, hogy a termék kifogástalan, hibátlan, tiszta állapotban, címkével ellátva, számlával kerüljön vissza a Szolgáltatóhoz. Csere esetén a visszaküldés postaköltsége a vásárlót terheli. Részletes információk az elállási jog gyakorlása fejezetben olvashatók.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A Szolgáltató által forgalmazott termékek kisszériás, limitált darabszámú tervezői kollekcióból álló termékek, amelyek mennyisége folyamatosan változik, így a megrendelések teljesíthetősége változó és esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak

Az akciós termékek esetében mindig a készlet erejéig tudjuk garantálni a kiszállítást, így a készleten felüli rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.

5. Felhasználási feltételek

5.1 Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. A szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus részei, szövege, technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.weall.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

7. A honlapon történő vásárlás

7.1 Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, azonban a Felhasználónak lehetősége van regisztrálni a Honlapon. Ez mindössze két percet vesz igénybe

Amennyiben regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztráció” gombra kattintást követően tud. A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére; vezetéknév,keresztnév, E-mail cím és jelszó

A Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége feliratkoznia, a Szolgáltató hírlevelére, jelentkezni Törzsvásárlónak a jelölőnégyzet kipipálásával, valamint kuponok, utalványok beváltására, további akciók igénybevételére.

A regisztráció elküldéséhez a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatvédelem oldalon megtalálható információkat.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót és egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó a Honlap tetején található „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud belépni a Honlapra. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Honlap elmentse a bejelentkezését és a következő alkalommal ne kelljen belépnie. Ezt a „Belépve maradok” lehetőség kiválasztásával teheti meg. Ha a Felhasználó regisztrált korábban a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, akkor a jelszó emlékeztető segítségét jogosult igénybe venni. („Elfelejtettem a jelszavamat”)

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a weallfashion@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

7.2 Megrendelés

A Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

A Felhasználó a megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a termékkategória menüpontok (pl. anya- lánya szett) valamelyikére kattintást követően böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

A Felhasználónak lehetősége van a Honlap tetején található „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyanúgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába.

Ha a Felhasználó a „Kosárba” gombra kattint, akkor a terméket mintegy lefoglalja. Ez azt jelenti, hogy a termék 1 órás időtartamban a kosárban marad, azt addig más Felhasználó a kosarába rakni nem tudja. Ha a Felhasználó az adott terméket nem veszi meg, akkor a termék egy óra elteltével kikerül a kosarából és az más Felhasználók számára elérhetővé válik.

A kosárba helyezett terméket módosíthatja, kiegészítheti, a „ kosaram” oldalról a webshop más oldalain tovább kereshet, ez idő alatt a kiválasztott termék a kosárban marad. A kosárba helyezett termék a webshop elhagyásával, a kilépéssel egyidejűleg törlődik, kikerül a kosárból és az más Felhasználók számára elérhetővé válik.

A kosár felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét.

Ezen a felületen még bármikor módosítható a kosár tartalma, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „Törlés” gombra kattintva.

A „Folytatom a vásárlást” gombra kattintva a Honlap visszaugrik a kezdőoldalra.

A „Tovább” gombra kattintással folytatható a megrendelés.

A megjelenő felületen az alábbi lehetőségek választhat.

Amennyiben regisztrált Felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Már van fiókod? Jelentkezz be!” mezőbe belépési adatait megadva vagy a „Regisztrálj a kényelmesebb vásárlásért” mezőben található „Regisztrálok a vásárlás során megadott adataimmal” gombra kattintva regisztrál a Honlapon.

7.3. Regisztráció nélküli vásárlás

Lehetőség van a „regisztráció nélkül folytatom” lehetőséget kiválasztani és regisztráció nélkül leadnia a megrendelését.

A megjelenő felületen a következő számlázási adatokat kell megadni. Vezetéknév, Keresztnév, Cégnév (cég esetén), Adószám (cég esetén), Telefonszám, E-mail cím, Ország, Irányítószám, Város, Utca, házszám, Megjegyzés. (nem kötelező)

A Tovább gombra kattintva ki kell választania a szállítási módot. MPL (Magyar Posta Logisztika) szállítási mód esetén ki kell választania, hogy milyen módon szeretné átvenni a megrendelést. Csomagautomatánál, Postapontnál veszi át vagy házhoz szállítást kér. Házhoz szállítási mód kiválasztása esetén, meg kell adnia a szállítási adatokat. Lehetőség van a számlázási adatokat használni a szállítási adatok megadása során. Ehhez a „A szállítási cím megegyezik a számlázási címmel” lehetőséget kell választania a jelölőnégyzet bepipálásával.

A „Tovább” gombra kattintva a Felhasználónak ki kell választania a fizetési módot és majd a ”Tovább” gombra kattintva az adatellenőrző felületre navigálja a Honlap.

Az összesítő felületen lehetőség van ellenőrizni a megrendelését, így különösen a megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

A lap alján a Felhasználó az „Ajándékutalvány vagy Kupon” mezőbe történő beírással majd a „Beváltom” gombra kattintással kuponkedvezményt érvényesíthet, vagy ajándékutalványt válthat be.

Az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Az oldal alján található „ megrendelem” gombra kattintást követően a Felhasználó véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is, értesíti a Felhasználót, ahol a megrendelés száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „ megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Adataim” feliratra kattintást követően "Korábbi rendeléseim" menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

7.4 Termékek ára

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek árát ÁFA nem terheli. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

7.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7.6. Fizetés

A fizetés kizárólag előre utalással történhet. A megrendelt áru kézbesítését a rendelés ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követő munkanapon indítja a Szolgáltató.

Addig ne indítsanak banki átutalást, amíg emailben vagy telefonon nem egyeztettük Önökkel!

Kérjük, hogy – az egyeztetést követően – az átutalást 5 munkanapon belül teljesítse. Ezen idő elteltével a megrendelt áru rendelkezésre állását nem tudjuk garantálni.

A banki átutaláshoz szükséges adatok az alábbiak:

Kedvezményezett neve: Soós Dóra

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11738008-21458264

Az átutalásánál a megjegyzés rovatban tüntesse fel a megrendelés azonosító számát, amelyet a rendelést visszaigazoló emailben talál!

7.7 Számla

A Szolgáltató a megrendelt termékekről a vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd. A kiszállított áru számláját a csomagban találja, amely tartalmazza az esetleges szállítási és csomagolási költségeket is – amennyiben erről a vásárlási folyamat során külön tájékoztattuk.

7.8.Termékek kiszállítása

A termékek kiszállításáról, azok díjairól a Vásárló a „Szállítási információk” oldalon tájékozódhat részletesen. Személyes átvételre a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

7.8.1. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje a vételár számlára történő beérkezését követő 2-4 munkanap.

A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

8. Elállási jog

8.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a következő linken található elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését

.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

8.2 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

Kizárólag új, címkével ellátott terméket áll módunkban visszavenni.

Sérült, rúzzsal, alapozóval összekent terméket, letépett címkés, használt terméket nem veszünk vissza. A számlát kérjük minden esetben visszaküldeni.

9. Szavatosság és jótállás

9.1 Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval és közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.3 Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

A szavatossági igényeit a vásárló a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

10. A digitális adattartalom működése, Műszaki védelmi intézkedések, Hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja http protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

10.Jogérvényesítési lehetőségek

10.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

10.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

10.2.1.Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szolgáltató székhelye szerint illetékes a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Megnevezés: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

10.2.2.Bírósági eljárás kezdeményezése

11. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása és egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

A szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2017. március 1.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: …………………………………..

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

…………………………………………………………………………

12. Adatvédelmi Nyilatkozat

A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a következő címen érhető el:

Figyelembe vett jogszabályok:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének

feltételeiről

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról

szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített

szavatossági és jótállási igények intézéséről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

részletes szabályairól

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének

eljárási szabályairól


A termék sikeresen a kosárba került
Mennyiség
Összesen
0 termék van a kosaradban. 1 termék van a kosaradban.
Összes termék
Kiszállítás összesen  Meghatározott
Összesen
Folytatom a vásárlást Tovább a kosaramhoz